SILIBUS PENDIDIKAN ISLAM

KURSUS PENDIDIKAN ISLAM (Muslim)

IMK 102 (Insan dan Manhaj Ketuhanan)
IMK 152 (Kemasyarakatan dan Kenegaraan Islam)
IPK 200 (Falsafah dan Etika Sains Islam)
IPK 201 (Islam: Pembangunan Habitat dan Alam Sekitar)
IPK 203 (Islam dan Komunikasi)
IPK 204 (Insurans Islam)
IPK 205 (Islam dan Pengurusan)
IPK 206 (Epistemologi Islam)
IPK 207 (Pengurusan Islam Dalam Hotel dan Pelancongan)
IPK 208 (Wahyu; Seni dan Kreativiti)
IPK 209 (Falsafah, Etika dan Sejarah Seni Islam)
IPK 210 (Islam dan Pengurusan Sukan)
IPK 211 (Konsep Perakaunan Islam)
IPK 212 (Sistem Ekonomi Islam)
IPK 213 (Pengantar Perundangan Islam)
IPK 214 (Sistem Moral dan Etika Perubatan Islam)

KURSUS PENDIDIKAN ISLAM (non-Muslim)

IDA 102 (Manusia dan Agama)
IDA 152 (Islam dan Pembangunan)
IDA 200 (Kemasyarakatan Islam)